نام شهر   جمعیت شهر سال 90 (شهری)       وسعت شهر(کیلومترمربع)        رده جهانی     

 

1 تهران              8244759                                  750   (بزرگترین شهر غرب آسیا)      42            

2 مشهد             2772287                                  300                                      151    

3 اصفهان           1978168                                  235                                                     

4 کرج                1967005                                  165                                              

5 شیراز             1549453                                  225                                                   

6 تبریز               1545491                                  190                                                    

7 اهواز              1133003                                  140                                           

8 قم                  1095871                                  95                                            

9 کرمانشاه         857048                                   90                                              

10  رشت            698014                                   60

11  ارومیه          680288                                   90

12 کرمان            621374                                   85

13 زاهدان           575116                                   75

14 یزد                 550904                                  110

15 همدان            548378                                  70

16 اراک               536572                                  60

17 اردبیل             485153                                  65

18  قزوین            464323                                   40

19 بندرعباس        448861                                  80

20 زنجان              388796                                   50

21 سنندج             375280                                  35

22 خرم آباد          354855                                   30

23 گرگان              343977                                   40

24 ساری             299526                                    30

25 شهرکرد          280837                                   30

26 بوشهر            221016                                    70

27 بجنورد            207196                                    25 

28 یاسوج            204859                                    20

29بیرجند             184647                                    25 

30 ایلام               177988                                    25

31 سمنان           163391                                    35

 

 

منابع:

1-     مرکز آمار ایران

http://www.amar.org.ir/Portals/2/pdf/jamiat_shahrestan_keshvar3.pdf

2-      سایت معتبر ویکیپدیا

3-      بخشی از پایان نامه دکترا یکی از دانشجویان دانشگاه تهران

4-      Google earth

 

 

+ نوشته شده توسط کوروش در پنجشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 20:59 |